ยินดีต้อนรับสู่ธุรกิจบริการแฟรนไชส์ชา กาแฟและโกโก้

ปี 2013 ก่อตั้งแบรนด์วอลแตร์ขยายไปทั่วประเทศ เน้นสร้างธุรกิจให้กับท้องถิ่น ( SME ) ส่งเสริมเศรษฐกิจคนท้องถิ่น โดยเน้น ส่วนสำคัญที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมเครื่งดื่มร่วมสมัย ผลักดันนโยบาย “ชงความคิด ส่งเสริมธุรกิจ ” ไปด้วยกัน

ชาวอลแตร์

cocoaco.asia